Stavebné práce

 

 1. výstavba rodinných domov na kľúč
 2. rekonštrukcie rodinných domv a bytov
 3. rekonštrukcie nebytových, priemyselných priestorov

    pozostávajúce z :

 

  1. vytýčenie stavby
  2. výkopy základov
  3. tesárske práce
  4. šalovanie
  5. murárske práce
  6. obkladačské práce
  7. zámočnícke práce
  8. elektroinštalačné práce
  9. vodoinštalačné práce
  10. kúrenárske práce
  11. zateplovanie
  12. pokrývačské práce
  13. klampiarske práce
  14. búranie
  15. maľovanie
  16. obkladanie
  17. zateplovanie
  18. tesárske a stolárske práce
  19. krby
  20. plastové okná

 

 

 1. terénne úpravy
  1. odvoz odpadovej sute
  2. pokladanie laminátových a drevených podláh
  3.  zámkové dlažby
  4. všetky druhy oplotenia
  5. kamenné murivá
    
 2. upratovanie